Kosmonauten 

 

 

Door: Wilka  Zelders

Ruimtereizigers zijn wij, tijdreizigers, kosmonouten van het bewustzijn.

Vele eeuwen lang hebben wij ons bewustzijn zover vernauwd dat het paste in de 3-dimensionele doos van de vijf zintuigen. En daar hebben we een vernuftige creatie opgebouwd die  nu op het punt lijkt te staan letterlijk en figuurlijk uit haar voegen te barsten. Hoe ziet het er uit als we ons perspectief net ietsjes buiten de matrix van deze 3-dimensionele doos plaatsen. Is er dan nog steeds reden voor angst of kunnen we ons verheugen?

 

The Police gaf in die song aan dat er met die generatieiets speciaals aan de hand was. De generatie die
opgroeide in de tijd van het generatieconflict, en het hoogtepunt van de love, peace and happines-beweging inzette en meemaakte. Zoveel mogelijk heilige huisjes werden zo vrolijk mogelijk omver geworpen en dat schiep ruimte voor een heleboel ontwikkelingen waar wij nu nog de vruchten van plukken.En zoals gebruikelijk werden de pioniers eerst ontkend en vervolgens belachelijk gemaakt en bestreden. Maar groei is niet te stuiten en nu zijn we dan op dit moment van de grote show aangeland en worden de sluiers een voor een weg getrokken, door onszelf en door onze moedige (klein)kinderen die met hun hooggevoeligheid en behoefte aan waarheid en rechtvaardigheid het hele systeem ondersteboven werpen.

En hoewel het op vele manieren prachtig was om op te groeien in dat tijdperk, was het op andere manieren helemaal niet zo gemakkelijk. Hoogsensitiviteit bestond nog niet; er werd eerder van je verwacht niet zo overgevoelig te doen. Behalve enkele bekende voorlopers (denk bijvoorbeeld aan Jimi Hendrix, of onze eigenWillem de Ridder), spraken nog maar heel weinig mensen over energie, spiritualiteit en bewustzijn of over wat je kon waarnemen buiten de status qou van het gewenste.  Dit alles bleef beperkt tot een subcultuur van ‘hippies, zwevers, geitenwollesokkers en ander langharig werkschuw tuig’. 

En zoals gebruikelijk werden de pioniers eerst ontkend en vervolgens belachelijk gemaakt en bestreden. Maar groei is niet te stuiten en nu zijn we dan op dit moment van de grote show aangeland en worden de sluiers een voor een weg getrokken, door onszelf en door onze moedige (klein)kinderen die met hun hooggevoeligheid en behoefte aan waarheid en rechtvaardigheid het hele systeem ondersteboven werpen.

We leven in stormachtige tijden en dat is beslist niet altijd even gemakkelijk, maar het brengt wel heel veel in beweging. Al die zekerheden die we dachten te hebben opgebouwd, blijken gestoeld te zijn op hele wankele begrippen zoals het idee dat ik voor een ander zou kunnen weten wat goed voor die persoon is, en vice versa dat een ander verantwoordelijk is voor mijn geluk en welzijn. lees het volledige artikel

 

Zo zijn we in een soort wurggreep terecht gekomen waarbij het normaal is dat ik jou macht geef en jij mij macht geeft, terwijl niemand ons meer leerde dat we soeverein zijn over onze eigen werkelijkheid.  Zoals we allemaal inmiddels kunnen zien heeft dit in zijn extreme vervorming geleid tot o.a. hebzucht, hoogmoed en machtsverslaving. En zoals we allemaal inmiddels ook kunnen zien, verlangen we naar iets anders en zijn we druk bezig deze oude structuren van ons af te werpen.

 

We (als mensheid) hebben gedaan wat we hebben gedaan en hebben daarmee een schat aan ervaringen ons menselijk bewustzijn binnen gebracht. We hebben tot het uiterste kunnen ervaren  wat het betekent om scheiding aan te brengen tussen de ‘haves’ en de have nots’ en de dynamiek die dat teweeg brengt. We hebben ons vernuft gebruikt om de Goddelijke schepping zo goed mogelijk te ontleden en weder op te bouwen. Door ons verlies van verbinding met de Bron van Alles werd dit zowel een noodzaak als een uitdaging. En al doende hebben we het contact met  het fundament van ons bestaan, deze onvoorstelbare complexe en perfecte planeet Aarde, bijna verloren laten gaan.

 

Wij mogen al die oude culturen die tenminste in hun tradities die nauwe verbinding met de Aarde en de Goddelijke inspiratiebron in stand hebben gehouden zeker dankbaar zijn. Tegenover de westerse expansiedrift, behielden zij de balans zodat wij toch de weg terug naar huis zouden kunnen vinden. Volgens vele voorspellingen vanuit oude culturen vanover de gehele planeet, is het moment van de terugkeer naar huis in deze tijd aangebroken, zo rond het jaar 2012.

 

De Maya-cultuur geeft het aan als het einde van de tijd of eigenlijk een tijdperk. Ik zie het zelf als de periode van de omgekeerde geboorte. Alsof we in een geboortekanaal zitten, waarin al het oude, alle beperkende gedachte-overtuigingen, het zwarte gat in worden getrokken, waardoor een heel nieuw schoon wezen overblijft, dat zich weer herinnert dat het verbonden is met al het leven in de gehele onmetelijke schepping.

 

En misschien is 2012 wel het moment waarop een voldoende aantal mensen in het geboortekanaal is terecht gekomen, zodat het de gehele rest van het bewustzijn met zich meezuigt en alle krachten dus dezelfde kant op staan, waardoor zowel baby als moeder het een stuk gemakkelijker zullen krijgen. Vertrouwen en overgave lijken mij de kernwoorden van deze tijd.

 

De vraag en voor velen grote angst is natuurlijk “waar komen we dan terecht?”. Het is makkelijk om je over te geven als je toch nog de controle lijkt te hebben op de uitkomst, maar om alles volledig los te laten en dus ook al je back-up zekerheden? Als je geen mind control meer hebt, waar kun je dan op vertrouwen????

 

Natuurlijk, als je veel angst hebt voor de dood, voor chaos, als je denkt en voelt dat je je geliefden en je eigen leven hiertegen moet beschermen, dan zet je alles in om de controle te behouden. En dan wil je ook niets weten van al die mensen die zo blijmoedig die controle willen loslaten. Als jij zelf geen licht ziet aan het end van de tunnel, dan vraagt het wel heel veel vertrouwen om daar toch in te stappen. En juist daarom is het handig dat er mensen zijn die wel al eens door die tunnel zijn gegaan en weer zijn terug gekomen met een verhaal over hoe het daar is of kan zijn.

 

Denk aan al die mensen met bijna-dood-ervaringen, al die sjamanen, al die kinderen en mensen die nog bewustzijn hebben over waar ze eerder waren, al die prachtige boeken die tegenwoordig in grote getale verschijnen, al die kunstenaars en pionierende wetenschappers die de wereld buiten de 3-dimensionele doos proberen te beschrijven of anderszins tastbaar te maken.

Dit is wat ons vertrouwen doet groeien en waardoor steeds meer mensen de stap naar vertrouwen en overgave durven te zetten. En het mooie is – vraag het ze maar – ze worden ervoor beloond op een manier die ze niet voor mogelijk hadden gehouden. De kunst en uitdaging is dan om vervolgens op die golf te blijven surfen. En ook als je er zo nu en dan afvalt, de moed niet op te geven en steeds weer opnieuw de zee in te duiken, terwijl je steeds meer leert vertrouwen op je eigen benen, je eigen gevoel voor evenwicht, je eigen gevoel voor richting, je eigen kracht en je eigen vreugde.

 

Hoogsensitieve en spiritueel bewuste mensen hebben van nature meer aanleg om allerlei informatie op te pikken die niet direct door de vijf zintuigen wordt waargenomen of zelfs maar bevestigd. Hoe lastig communicatie hierover ook is, toch krijgen we daartoe steeds meer mogelijkheden. Ikzelf bijvoorbeeld ben enorm blij en dankbaar dat ik mijn eigen uitingsvorm heb gevonden in de vorm van energetisch geladen kunstwerken van de energetische blauwdrukken die ik waarneem in ‘Het Veld’, de oceaan van liefdevolle energie waarin de 3-dimensionele doos drijft. En die overigens ook binnen de 3-dimensionele doos helemaal aanwezig is. Het gebied waarop ik mij afstem zou je het tussengebied kunnen noemen waar energie tastbare vorm aanneemt.

 

In de mens is dat vergelijkbaar met de baarmoeder. De heilige scheppingsplek waardoorheen ieder van ons ter wereld is gekomen en die de vrouwen van deze planeet in zich dragen. En tevens lopen, zwemmen, vliegen, draaien wij rond in de grote baarmoeder van de wereld, waarin de schepping in een voortdurende cyclus, groei en beweging tot stand komt.

 

In deze baarmoeder van de wereld, die zowel binnen als buiten ons aanwezig is, worden nu nieuwe blauwdrukken voor schepping gecreëerd, vanuit het bewustzijn dat verbonden is met de Eenheid der dingen, in plaats van strikt gericht op de afgescheidenheid der dingen. Een bewustzijn dat wij zelf hebben ontwikkeld en nu onze wereld binnen brengen. Het is alsof vanuit het Veld buiten ruimte en tijd, onze toekomstige zelven naar ons uitreiken en ons inspireren om contact te maken met deze nieuwe frequenties voor de Nieuwe Mens en de Nieuwe Aarde.

 

Hoe die wereld er dan concreet zal gaan uitzien kunnen we ons waarschijnlijk nog nauwelijks voorstellen, aangezien ons voorstellingvermogen toch vooral gebruik maakt van wat het al kent. Maar als we ons van binnen en buiten blijven verbinden met die nieuwe frequenties van schepping die ons roepen, zal het Universum zeker zorgen voor de details, zoals Willem de Ridder ons in zijn Spiegelogie al zo glashelder heeft uitgelegd.

 

In de tussentijd is de periode dat we in dit geboortekanaal zitten niet altijd even makkelijk en prettig, maar hoe meer pijnlijke uitsteeksels we onderweg kunnen verliezen, hoe makkelijker het wordt voor zowel moeder als kind. Als we ontdekken dat het donker aan het eind van de tunnel eigenlijk ook het licht aan het eind van de tunnel is, dan gaan we surfen en kunnen we het genot ervaren van deze golf waarop we opnieuw geboren worden. Jouw aanwezigheid op de golf, met al je plezier, wijsheid, liefde en uitstraling is een inspiratie voor mij, die ik jou ook weer terug spiegel. We zijn hier al. Ik zie je!

 

Wilka Zelders helpt hoogsensitieve en spiritueel bewuste mannen en vrouwen hun gevoeligheid te (h)erkennen als hun macht waarmee ze een unieke en creatieve bijdrage leveren aan de samenleving. Zij doet in de vorm van persoonlijke begeleiding, via cursussen, lezingen en presentaties en via haar kunstwerken van holografische energieblauwdrukken. Zij is initiatiefnemer van het Whizzard Project (2005) en auteur van artikelen en boeken, waaronder ‘Hologrammen van Liefde en Kracht (2007)’ en ‘De Nieuwe Aarde frequenties – verken spelenderwijs de energieën van het nieuwe tijdperk” (2012). Zij werkte als serveerster in de Tuin van Eden in 1988 en 1989.

 

Shadeshifter.nl

Wilkazelders.nl

Whizzardproject.com

Dnafrequenties.com